Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Mechaniczny

Studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym można realizować w dwóch dyscyplinach naukowych: Mechanika i Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Kierownik Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. inż. Tadeusz Smolnicki
tadeusz.smolnicki@pwr.edu.pl
tel. 320-42-83, bud. B-5, s. 407

Asystentka
mgr inż. Sylwia Tomal
sylwia.tomal@pwr.edu.pl
tel. 320-42-50; 607 686 391; bud. B-4 pok.1.4

Opiekunami prac doktorskich są pracownicy naukowi z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego w liczbie 40 osób.

Prace doktorskie mogą być realizowane z zastosowaniem modeli teoretycznych jak i doświadczalnych.

Struktura Wydziału składa się z 12 Katedr w których jest możliwa realizacja w pełnym wyżej wymienionym zakresie.

Prace doktorskie można realizować w dyscyplinach: Mechanika , Budowa i Eksploatacja Maszyn, Inżynieria Produkcji.

Wydział dysponuje szeroko rozbudowana bazą z zakresu metod numerycznych (różne systemy obliczeniowe) oraz badan doświadczalnych (zarówno podstawowych jak i aplikacyjnych).

Część realizowanych prac doktorskich jest bezpośrednio związana z przemysłem (górniczy, produkcja obrabiarek, transport, inżynieria biomedyczna).